26 februari: Leren in de stad

Schoolleiders kunnen het verschil maken, juist als ze benadrukken dat ze het niet alleen kunnen. Jolanda Hogewind maakte een radslag in het onderwijs door een cultuurverandering te realiseren op het Calvijn College. De school verkeerde in een diepe crisis maar veranderde in een paar jaar tijd tot “misschien wel de beste school van Nederland”, aldus burgemeester Van der Laan, een paar maanden voor zijn dood bij Zomergasten.

Jolanda Hogewind is sinds kort directeur-bestuurder van het IJburg College in Amsterdam. Op 26 februari organiseert Pakhuis de Zwijger een avond over hoe we het onderwijs nu echt zouden kunnen veranderen. Jolanda vroeg mij of ik mee wilde komen praten. Dat doe ik graag omdat er heel veel overeenkomsten te vinden zijn tussen de cultuurverandering die zij op het Calvijn College wist te organiseren en de mentaliteitsverandering waarover ik schrijf in Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs

Een belangrijk thema die avond zal het openbreken van het voortgezet onderwijs zijn: hoe kunnen we het onderwijs zo open organiseren dat jongeren tegelijkertijd op school en in de stad hun eigen positie leren te verwerven.