26 januari 2023: Educatieve ruimte voor iedereen

Amstelronde, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in een viertal gemeenten ten zuiden van Amsterdam, organiseert een professionaliseringsdag voor al hun medewerkers waarop ze willen brainstormen, filosoferen, dromen en ook daadwerkelijk aan de slag.

Voor dat filosoferen hebben ze mij gevraagd de vonk te ontsteken. Ik ga het over de educatieve ruimte hebben, de ruimte die de Oude Grieken ‘σχόλη‘ noemden (school), de ruimte waarin je de tijd krijgt om te oefenen in een context waarin je niet afgerekend wordt op je inspanningen, omdat je immers nog aan het leren, aan het oefenen bent.

Die betekenis van de educatieve ruimte zijn we helaas uit het oog verloren sinds we de school als een ladder zijn gaan zien die in leerstofjaarklassen beklommen moet worden. Dat leidt tot onderwijs dat voor niemand passend is.