29 november: Medezeggenschap op school

Het Landelijk Aktie Komitée Scholieren (LAKS) heeft mij gevraagd een voordracht te verzorgen op een themadag die zij organiseren onder de titel “Boeit medezeggenschap?”.

Ze willen graag dat ik het zal hebben over het verband tussen de identiteit van de school en de aard van de medezeggenschap die scholieren hebben. Ik zal ze vooral aanmoedigen anders te kijken naar ‘medezeggenschap’. Ik zal betogen dat het jammer is als je medezeggenschap ziet als iets formeels dat met behulp van regels en organisatiestructuren in een school gestalte moet krijgen. Medezeggenschap zit overal, in hoe je met medeleerlingen over het schoolgebouw praat, en over de congiërge, de docenten, over het belang van vakken als muziek, gym en levo, of vakken als wiskunde, Nederlands en Russisch. En medezeggenschap zit ook in hoe de docenten over leerlingen praten, en over hun ouders, en over het schoolbestuur. Die formele regels en structuren doen er niet zo toe. Die hobbelen achter de medezeggenschap aan die op de informele momenten gecreëerd wordt: op het schoolplein, tijdens schoolfeesten, in de lerarenkamer, in de kantine, enz.