29 oktober: Gevormd of vervormd?

5 christelijke basisscholen hebben mij uitgenodigd om met hun directeuren in gesprek te gaan over vorming in het onderwijs.

Dit is hun aankondiging:

Jan Bransen ziet voor het basisonderwijs als hoofdopdracht ‘het automatiseren van zelfvertrouwen’.  Verder pleit hij ervoor om de eindtoets af te schaffen en te vervangen door een adviesgesprek. Als je er klaar voor bent ga je drie dagen naar school en twee dagen leer-werken, in een niet gedifferentieerde schoolomgeving, alle niveaus’s nog bij elkaar…

Socialisatie, personalisatie en kwalificatie ziet hij als belangrijke elementen van elke vorm van onderwijs, waarbij voor het basisonderwijs socialisatie de belangrijkste is. Hij analyseert scherp ons huidige onderwijs en daar kunnen we best wat van leren. Welke plek kennis heeft in zijn oplossingsrichting en wat dat dan is, dat is een goede vraag…