5 april 2022: Gezond verstand voor social workers

De opleiding Social Work van de HAN organiseert een opleidingsdag voor al hun docenten. Ze hebben mij gevraagd of ik een inleiding kan verzorgen die hen ‘aan’ zet. Dat doe ik graag door het te hebben over het ontwikkelen van gezond verstand, dat in mijn analyse een alternatief is dat ons kan helpen te ontsnappen aan de tegenstelling tussen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Dit is de tekst die in de uitnodiging staat:

We praten in het opleiden van maatschappelijk werkers veel over professionalisering en over persoonlijke ontwikkeling. Hoe verhoudt dat tweetal zich tot elkaar en tot ons gezonde verstand? Wat is gezond verstand eigenlijk? Hebben mensen dat gewoon of is het ook een vermogen dat ontwikkeld kan worden? Ik zal een verhaal vertellen over ons gezonde verstand, waarom het nodig en goed is om het te ontwikkelen en hoe ons dat kan helpen om professionalisering en persoonlijke ontwikkeling beter te integreren. Dat dat nodig is, juist in het maatschappelijk werk, zal ik aan de hand van een aantal verlammende onderscheidingen laten zien.