Wetenschappelijke publicaties

Mijn onderzoek gaat over het bijzondere gegeven dat mensen zich tot hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag verhouden. Mensen hebben een relatie met zichzelf. Wat voor relatie dat precies is en wat die relatie te betekenen heeft, probeer ik op allerlei manieren in artikelen en boeken te verkennen en overtuigend en samenhangend te conceptualiseren. Dat doe ik op drie terreinen.

De menselijke natuur. Wat voor wezens zijn wij? Dieren met taal, dieren die zichzelf en elkaar opvoeden, dieren die ideeën over zichzelf proberen waar te maken, dieren die misschien wel meer door hun geschiedenis dan door hun aard bepaald worden.

Gedragswetenschap. Moderne mensen hebben de wetenschap omarmd als dé manier om de relatie die zij met zichzelf hebben te begrijpen en te verbeteren. Dat heeft onze wijze van bestaan diepgaand veranderd. Ik doe filosofie van de gedragswetenschap alsof het een vorm van wijsgerige antropologie is.

Philosophy of mind and action. In het Nederlands zou je misschien wijsgerige antropologie zeggen. Ik schrijf over een heleboel typisch filosofische thema’s waarin het in feite steeds om die bijzondere relatie met onszelf gaat. Denk aan vraagstukken als persoonlijke identiteit, autonomie, authenticiteit, vrije wil, bewustzijn, praktische rede, morele emoties.

Books in English

Edited books:

  • Bransen, J., Cuypers, S.E. (eds.)(1998). Human Action, Deliberation and Causation. Philosophical Studies Series 77. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
  • Bransen, J., & Slors, M. (eds.) (1996). The Problematic Reality of Values. Assen: Van Gorcum

Articles in English:

Nederlandstalige artikelen:

Nederlandstalige boeken:

Korte geschriften: