11 maart 2022: Onderwijs en onderzoek zijn twee kanten van dezelfde medaille

De Radboud Universiteit organiseert seminars voor onlangs benoemde hoogleraren, om hen een goede start te geven en hen kennis te laten maken met de couleur locale van de vier doeldomeinen waarin zij verantwoordelijkheid zullen gaan dragen: onderwijs, onderzoek, bestuur en maatschappelijke impact.

Op 11 maart wordt er weer zo’n seminar in georganiseerd, in het Soeterbeeck centrum te Ravenstein. En deze keer ben ik gevraagd of ik als academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre een prikkelende toespraak wil houden over wat nu kenmerkend is voor de Radboud-visie op onderwijs.

De titel van mijn praatje zegt genoeg. Zoals ik zal betogen vraagt die wel iets van de attitude waarmee hoogleraren in hun onderwijs de verbinding aangaan met hun studenten, en samen met hen met hun onderzoeksobject. De nieuwe hoogleraren zijn immers niet voor niets hoogleraar geworden.