11 oktober: Laat je niets wijsmaken

Het Filosofisch Café Sneek heeft mij gevraagd een avond te verzorgen over de problematiek die ik in mijn boek Laat je niets wijsmaken aan de orde stel. Ik zal het hebben over de bedreiging die de kennissamenleving voor zichzelf begint te worden doordat leken en deskundigen elkaar in een onfortuinlijke houdgreep gevangen houden. Het effect daarvan is dat we langzaam ons vermogen verliezen om de onderzoekende houding aan te nemen.

Die houding is nu juist zo’n interessant aspect van ons gezonde verstand, een aspect dat vaak de vorm aanneemt van ons vermogen het vertrouwen op te brengen om onszelf een vraag te stellen en open te staan voor het ontbreken van een antwoord. Met het oog hierop zal ik een uitstapje maken naar het populisme in de politiek, een uitstapje dat op zijn plaats lijkt nu Donald Trump op een steeds venijnigere manier probeert te voorkomen dat hij zichzelf een vraag moet stellen, door zich stevig vast te bijten in een simpel wij-zij denken.