14 maart: De keuzes in je (studie)loopbaan

Het VO-HO Netwerk West-Brabant spant zich in om jongeren zo goed mogelijk bij te staan in het maken van de o zo moeilijke studiekeuze. Zij hebben in De Uitvindfabriek te Breda een netwerkmiddag en hebben bedacht dat het daarbij inspirerend zou zijn om mij te vragen een voordracht te houden.

Of dat goed gaat uitpakken weet ik niet omdat ik al een aantal jaren betoog dat we jongeren vooral moeten aanmoedigen om na hun middelbare school niet te gaan studeren, maar eerst te gaan werken. Het gaat mij dus niet om de juiste studiekeuze, maar om het aantrekkelijk maken van die verzwegen optie: gewoon gaan werken. Daarmee doe je de ervaring op die je hard nodig hebt om – eventueel later – met passie te kunnen gaan studeren.

De organisatie is overigens van mijn opvattingen op de hoogte. Ik maak me daarom ook geen zorgen. Het zal best goed komen.