17 december: Kwaliteit zonder rendement

De PO-raad verzorgt een leergang voor kwaliteitsmedewerkers. Zij hebben mij gevraagd een inleiding te organiseren in het kader van die leergang waarbij naast de betrokken kwaliteitsmedewerkers ook hun bestuurders aanwezig zouden zijn. In mijn voordracht betoog ik dat we over de kwaliteit van goed onderwijs zouden moeten nadenken zonder het te hebben over de opbrengsten.

Goed onderwijs is op zichzelf goed, zoals een goede dans een kwestie is van goed dansen. Daarin verschilt onderwijs van schilderen, want daarvan zou je nog kunnen denken dat goed schilderen een kwestie is van het produceren van een goed schilderij. Die instrumentele kijk op onderwijs bevalt mij helemaal niet en ik betoog zelfs dat die kijk incoherent is.

Er volgde een geanimeerd gesprek. En onmiddellijk de uitnodiging om ditzelfde verhaal nog tweemaal te komen houden, omdat de leergang komend jaar nog tweemaal door de PO-raad verzorgd zal worden.