17 januari: Authenticiteit zonder oorspronkelijk zelf

Het Filosofisch Café Drachten vroeg mij meer dan een jaar geleden een voordracht te houden over mijn boekje Wie ben ik dan?, dat toen net verschenen was. Maar frappant genoeg bleek er op de bewuste dag in Drachten nóg een lezing te zijn van een filosoof. Dat was te veel voor de kleine Friese gemeenschap. Die andere filosoof was bovendien een goede en bekende spreekster, Joke Hermsen, dus de vrees was dat er niemand naar mij zou komen luisteren. Daarom werd mijn voordracht een jaar uitgesteld en verplaatst naar 17 januari 2017.

Mijn onderwerp blijft hetzelfde: hoe kun je trouw aan jezelf zijn? Hoe kan zo’n relatie tot jezelf bestaan als het tegelijkertijd moeilijk te begrijpen is wat het zou kunnen betekenen om te beweren dat je een diep, oorspronkelijk zelf hebt, een zelf dat diep verborgen zit en dat in jouw leven tot zijn of haar recht zou kunnen en willen komen. Ik ga laten zien dat je zo’n oorspronkelijk zelf helemaal niet nodig hebt om toch trouw te kunnen zijn aan jezelf. Je eigen leven leven, op jouw eigen, authentieke manier is wel degelijk mogelijk en is een mooi streven. En je hebt er geen ongrijpbaar diep verborgen kern voor nodig. Juist niet!