17 juni: Een avond uit denken met…

JAN  BRANSEN

In het kader van het verschijnen van mijn nieuwe boek Laat je niets wijsmaken zal ik (na Nijmegen) ook in Amsterdam op theatrale wijze een pleidooi houden voor ons gezonde verstand.

Peritus Network, Westermarkt 2G, Amsterdam

19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:00u)

Onze samenleving verwetenschappelijkt. Steeds meer onderdelen van het gewone leven worden gedomineerd door een vocabulaire dat ontwikkeld, bewaakt en behartigd wordt door de wetenschap. Met als gevolg dat wij de begrippen die we nodig hebben om onszelf te begrijpen uiteindelijk zelf niet meer kunnen begrijpen. Ik zal laten zien dat de vaardigheden waarover mensen in de onmiddellijkheid van het alledaagse leven beschikken een groter bereik en een grotere draagkracht hebben dan we onder invloed van de opmars van wetenschappelijk geschoolde experts zijn gaan denken. Daardoor veronachtzamen we ons gezonde verstand en vergeten ons te bekwamen in het innemen van een onderzoekende houding.