17 maart 2023: Sleepless in New York

Tijdens het InScience Festival wordt de documentaire Sleepless in New York vertoond, een film over liefdesverdriet. In de documentaire worden drie mensen gevolgd die onlangs door hun geliefde aan de kant werden gezet. Een biologisch antropoloog met een passie voor neuroscience speelt in de documentaire een grote rol. Zij probeert het liefdesverdriet te duiden door te onderzoeken wat zich in de hersenen afspeelt van deze liefdesverdrietigen.

De organisatoren van het festival hebben mij gevraagd de documentaire van commentaar te voorzien en daarbij zal ik vooral ook ingaan op wat nu feitelijk de bijdrage is van de hersenwetenschap.

(Verder verklap ik niets…)