17 september: Dan ben ik wel de nar!

Lianne Tijhaar, student Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit, begeleid ik bij haar afstudeerproject. Dat is voor filosofen traditiegetrouw een Masterscriptie. Lianne wil echter iets anders, omdat zij als redactielid van Filosofie Magazine dagelijks geconfronteerd wordt met het verschuiven van de plaats die de filosofie in onze samenleving toekomt. Dat sluit mooi aan op mijn eigen ambities en frustraties. Zie mijn aankomende boekje Waar filosofen van houden.

Wat Lianne van haar afstudeerproject heeft gemaakt is het organiseren van een groot en boeiend festival: het Waanzin Festival. Zij heeft mij gevraagd op dat festival iets te komen vertellen over de rol van de nar die volgens mij de filosoof beter past dan die van koning. Dat zal over Plato en Socrates moeten gaan, maar vooral over zelfvertrouwen en eigenheid in een door bureaucratie overspoelde samenleving.