17 september: Een pleidooi voor gezond verstand

Het Filosofisch Café Haarlem heeft mij uitgenodigd om als winnaar van de Socrates Wisselbeker hun nieuwe jaargang te openen met een pleidooi voor gezond verstand. Dat doe ik graag en wel op woensdag 17 september 2014 in de remonstrantse kerk, Oranjekade 1 te Haarlem. Ik heb de organisatie onderstaande samenvatting van mijn voordracht gestuurd. Ze hebben ook om prikkelende vragen gevraagd die de bezoekers bij binnenkomst ontvangen. Ik verklap er hier alvast eentje: “Kun je leren de juiste vraag te stellen?”

Samenvatting vooraf — Leken en deskundigen houden elkaar in een onfortuinlijk beklemmende houdgreep waardoor de leken in de ‘vragende houding’ blijven hangen en de deskundigen in de ‘antwoordende houding’ schieten. Daardoor verliezen zij beiden de toegang tot het belangrijkste, kritische en creatieve aspect van ons gezonde verstand: de onderzoekende houding. Filosofie (= de kunst van het stellen van de juiste vraag) kan ons helpen het contact met ons gezonde verstand te herstellen. Dat is geen garantie voor een beter leven. Maar het leidt wel tot een beter begrip van ons leven, het leven van een talige diersoort die ploeterend tussen geboorte en dood van hun leven een mooi verhaal wil maken.