18 april: Leren: plicht, last of lust?

Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, was één van de eerste clubs die na het verschijnen van mijn boek Gevormd of vervormd? bij mij op de stoep stond. Zij wilden mij graag als keynote laten spreken op hun jaarvergadering.

Met deze uitnodiging ben ik zeer content. Ik wil graag dat mijn boek impact heeft en dat het een bijdrage levert aan de transitie die in het onderwijs heel hard nodig is. Dat ook de leerplichtambtenaren daar zo over denken, ligt eigenlijk behoorlijk voor de hand. Zij voelen namelijk als eerste de last van de verantwoordelijkheid om jongeren te steunen in hun ontwikkeling – met name ook in die gevallen waarin die ontwikkeling juist door het onderwijsbestel gehinderd wordt.