22 mei 2024: Een leerlandschap voor de toekomst

Het Eerste Coƶperatief Werkgeversverband van scholen in VO houdt geregeld een algemene ledenvergadering en soms vullen ze die aan met een inhoudelijk interessant onderdeel. Voor de bijeenkomst van 22 mei 2024 hebben ze mij gevraagd of ik dat inhoudelijke onderdeel voor mijn rekening wil nemen.

Ik zal de aanwezigen proberen te prikkelen met een verwarringsvoordracht waarin ik zal bepleiten dat we een ander model van cognitie nodig hebben, een ander model van leren en een ander model van het curriculum. Om over dat laatste een tipje van de sluier op te lichten: zullen we ophouden te denken dat een curriculum behoort te lijken op de looproute door een IKEA? Wellicht lijkt het meer op een wandeling over het wad, in het gezelschap van morele gastmensen, ontmoetingsreizigers en debutanten.