25 november: Stilzwijgende vanzelfsprekendheden in zelfsturende teams

Tijdens de week van reflectie, waarin het gaat om aandacht voor goede zorg met hart en ziel, organiseert Humanitas DMH een aantal workshops voor medewerkers. Eén daarvan zal ik verzorgen waarbij ik als thema gekozen heb voor de rol die ‘stilzwijgende vanzelfsprekendheden’ spelen in de manier waarop mensen met elkaar samenwerken. Ik zal mijn verhaal baseren op hoofdstukken 2, 3 en 4 van mijn boek Laat je niets wijsmaken. Ik wil een beetje structuur geven met behulp waarvan medewerkers van Humanitas DMH sneller en gemakkelijker kunnen herkennen waar ze het in hun samenwerking NIET over hebben. Veel van deze stilzwijgende vanzelfsprekendheden gaan over de bevoegdheden en de verplichtingen die mensen elkaar toeschrijven zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Juist in een “Week van reflectie” mag er wel wat aandacht besteed worden aan deze vooronderstelde bevoegdheden en verplichtingen. Ik zal mijn verhaal vertellen aan de hand van voorbeelden die door de deelnemers aan de workshop zelf ingebracht worden.