26 april: Social cognition or social inquiry?

Mijn collega’s in het Behavioural Science Institute geef ik tijdens een lunchpraatje iets te denken over hun eigen wetenschappelijke activiteiten door een geradicaliseerde versie van John Deweys kritiek op “the spectator view of cognition” los te laten op de wetenschappelijke psychologie en te betogen dat er geen zinnig onderscheid gemaakt kan worden tussen puur onderzoek enerzijds en verantwoord en goed geïnformeerd met mensen omgaan anderzijds.