26 september: De hand en het instrument

Het Summa College te Eindhoven organiseert een symposium over netwerken voor de opleiding pedagogisch werk. Zij hebben mij gevraagd met een voordracht de opening te verzorgen.

Ik ga een pleidooi voor gezond verstand houden waarin ik de toehoorders zal proberen duidelijk te maken dat een opleiding geen snelweg naar succes is, en dat je niets hebt aan de protocollen en andere instrumenten die je daar leert als je niet ook en vooral je gezonde verstand ontwikkelt. Dat gezonde verstand hebben we allemaal, maar dat is zelf niet ook een instrument. Het is in feite de hand waarmee je al die instrumenten kunt hanteren, een hand die je heel je leven moet, zal en kunt blijven oefenen.