27 januari 2023: Onderwijs: lessen uit het vormingswerk

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit organiseert onder de titel ‘In contact blijven’ een symposium over afstand en nabijheid. Eén van de onderdelen is een workshop over afstand en nabijheid in het onderwijs. We gaan met elkaar in gesprek over de afstand en de nabijheid die nodig is om in het onderwijs ruimte te creëren voor de professionele én de persoonlijke ontwikkeling van student én docent.

In de opleiding van jonge mensen in middelbaar en hoger onderwijs is vorming een belangrijk aandachtsveld. Het doel is om zelfstandige, vrije en goede persoonlijkheden mogelijk te maken. Maar wie leert hier wie, en vooral hoe? Valt dergelijke autonomie eigenlijk wel te leren, en verdwijnt aandacht voor afhankelijkheden daarin niet uit het perspectief?