27 maart: Waarheid in het onderwijs

Het Filosofisch Café Heerenveen heeft mij uitgenodigd voor een voordracht. In het licht van mijn zojuist verschenen boek over het onderwijs, Gevormd of vervormd?, heb ik voorgesteld dat ik het over waarheid in het onderwijs zal hebben. Waarheid is een prachtig klassiek filosofisch onderwerp dat in het primair en voortgezet onderwijs meestal niet de expliciete aandacht krijgt die het verdient. En dat terwijl het in de achtergrond een grote rol speelt bij de kennisverwerving, en, verrassend genoeg, een even grote impliciete rol in het zogenaamde klassemanagement.