3 februari: Gevormd of vervormd?

Leskracht ontwikkelt innovatieve onderwijsproducten voor het primair onderwijs. Drijvende kracht is Astrid Timmermans die een onderwijsvisie heeft die heel goed aansluit bij die van mij. Zij heeft mij geholpen met het ontwikkelen van een reeks opdrachten voor studenten Pedagogische Wetenschappen die aan het begin van hun studie met mijn boek Gevormd of vervormd? aan het werk moeten. Daar doe ik natuurlijk graag iets voor terug en daarom verzorg ik een voordracht ter ere van de opening van de nieuwe locatie in Zwaag.

Ik ga het hebben over of je van een school een lerende gemeenschap kunt maken als je er tegelijkertijd van uit gaat dat de belangrijkste leden van die gemeenschap slechts passanten zijn: de leerlingen? En hoe doe je dat als je tegelijkertijd accepteert dat de ouders van deze leerlingen de school kunnen beschouwen als een min of meer anonieme dienst die ze kunnen gebruiken om hun kind een kickstart te geven? Deze vragen raken onze hele samenleving. En ze dwingen ons opnieuw na te denken over de relatie tussen het onderwijs en de school.