3 maart: Ik dans dus ik denk

LUX, het cultuurpodium in Nijmegen, nodigt mij zomaar ineens uit om tijdens het Reizend dansfestival Moving Futures een pauze-programma te verzorgen. Helemaal toevallig is dat niet, omdat ik in het kader van het Bildung Platform Nijmegen betrokken ben bij het organiseren van “dansvergaderingen” en “dans-workshops”.

De welbekende denker van Rodin zit stil, doodstil. Hoe vertrouwd we ook met dat beeld zijn, het klopt niet. Om te denken moet je bewegen, dansen. Dat, althans, is wat Jan Bransen en Marion Arts het publiek wil laten ervaren. Jan Bransen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit, zal in een korte voordracht betogen dat ons kritische denkvermogen vervormd wordt door de huidige universitaire cultuur, met zijn nadruk op een wetenschappelijke methode die gekenmerkt wordt door het innemen van een onbetrokken en onpersoonlijk perspectief. Marion Arts, dansdocent en danscoach, zal in een korte dansoefening het publiek laten ervaren wat kritisch denken te maken heeft met persoonlijk engagement.

Ik schreef een drieluik over de verwantschap tussen denken en dansen.