30 mei 2023: Excellent onderwijs vraagt om een pedagogiek van aandacht

Basisschool De Waai in Cuijk neemt de kwaliteit van haar onderwijs zeer serieus. De resultaten zijn daar dan ook naar. Toch willen ze zich verder blijven doorontwikkelen en vragen zich daarbij af om welke resultaten het dan eigenlijk zou moeten gaan. Daarover willen ze met mij in gesprek en dat doe ik graag.

Ik zal het hebben over twee verschillende theorieën over cognitie en hun betekenis voor een visie op cognitieve ontwikkeling. Volgens de ene theorie, het cognitivisme, is het resultaat van leren vooral een beter gestructureerd en rijker gevuld langetermijngeheugen. Volgens de andere theorie, het enactivisme, is het resultaat van leren vooral een ontwikkeld oordeels- en handelingsvermogen. Die laatste theorie integreert persoonlijke motivatie, sociale omgang en cognitieve ontwikkeling in één proces. In dat proces speelt een pedagogiek van de aandacht een hoofdrol. Dat leidt tot een totaal ander leerlingvolgsysteem, waarin referentieniveaus en toetsscores er nauwelijks toe doen.