30 maart: Mental Health Care: Science or Money?

In de lezingenreeks “Ethos of Science“, georganiseerd door de Radboud Honours Academy, ga ik met Rutger Engels (voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos Instituut) op zoek naar een “vriendelijke oppositie” om een goed debat te voeren over de rol van geld in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn het op een aantal punten vooral met elkaar eens, maar komen uit zulke verschillende hoeken en participeren in zulke verschillende gremia dat een interessante gedachtenuitwisseling gegarandeerd is.