8 juni 2023: Meer oordeelsvermogen in een groter handelingsdomein

De Gelderse Scholengroep Quadraam organiseert een Onderwijs en Onderzoeksdag. Ze hebben mij gevraagd een keynote over ontwikkelingsgericht onderwijs te verzorgen.

Ik wil graag een verhaal vertellen over hoe we groei en ontwikkeling kunnen begrijpen in het platte vlak, zodat we het onderwijs kunnen bevrijden van de demotiverende, concurrentie en ongelijkheid aanjagende verticale metafoor van de ladder die we zouden moeten beklimmen.

Zo’n verhaal laat zich gemakkelijk en vanzelfsprekend vertellen zodra je vertrekt vanuit een enactivistische visie op cognitie. Het mooie daarvan is ook nog eens dat je duidelijk kunt maken op welke manier cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling begrepen kan worden als in feite één geïntegreerd ontwikkelingsproces.