Anders durven kijken naar ons onderwijssysteem

Tjip de Jong van tjipcast.nl nodigde mij uit voor een gesprek over mijn boek ‘Geovrmd of vervormd?’
Het is, in Tjips woorden, een spannend gesprek. Ik voer dat graag. Want we moeten iets met de incoherenties in onze alledaagse, stilzwijgende vooronderstellingen over onderwijs. Als we die doorzien, zullen we ons realiseren dat we ons onderwijsbestel heel grondig moeten herzien.

Een gesprek met Tjip de Jong over mijn visie op onderwijs en ons onderwijsbestel. Met speakernotes.