Drie modellen van het menselijk handelen

IMG_1106
Jan Bransen, Drie modellen van het menselijk handelen. Reeks Tertium Datur 2. Leuven: Peeters Publishers, 1999.