Geheugentraining

Wat ik me nu toch droomde, vannacht…

Ik was student. Ik moest tentamen doen: onderwijskunde. Het was multiple choice, natuurlijk. Zodra ik het vragenformulier had, keek ik onmiddellijk naar vraag 27. Die moest ik namelijk onthouden. Dat had ik opgekregen van de studievereniging. Zij verdeelden de vragen over de studenten, zodat ze na afloop een complete versie van het tentamen hadden.

(Als docent weet ik hoe zuinig ik op mijn meerkeuzevragen ben. Die zijn verdomd moeilijk te maken en je wilt natuurlijk niet dat studenten alleen die vragen gaan bestuderen. Vandaar dat ze na het tentamen de vragen weer moeten inleveren.)

Ik maakte me zorgen over mijn geheugen. Als ik vooral het goede antwoord maar kon onthouden. Op mijn formulier stond aangegeven welk dat goede antwoord was, dus daar ging het niet om. Het ging om mijn geheugen. Ik wilde de studievereniging niet laten vallen. Daarom concentreerde ik mij goed en probeerde het goede antwoord woord voor woord te onthouden. De vraag ging over welk cognitief vermogen voor studenten het belangrijkst was om tijdens een opleiding te ontwikkelen. Het goede antwoord was:

Hun zelfstandig oordeelsvermogen, zodat ze op eigen kracht een probleem kunnen leren doorzien.