Ons onderwijssysteem is failliet

Niet ons onderwijs maar ons onderwijssysteem is failliet. Dat is de conclusie die ik in vier eerder verschenen blogs heb uitgewerkt aan de hand van een gedetailleerde lezing van De Staat van het Onder­wijs, het rapport dat de Onderwijsinspectie jaarlijks pu­bliceert.

De vier blogs heb ik hier bij elkaar gezet in één lang artikel.

Met ‘onderwijssysteem’ bedoel ik dan niet alleen – en in feite ook niet zozeer – het onderwijsbestel, maar vooral ook het onderwijs­beleid. Dat beleid is gebaseerd op een aantal on­deugdelijke voor­onderstellingen over het beïnvloeden van grote maatschap­pelijke ontwikkelingen op basis van kennis. De machteloosheid van de Onderwijsinspectie, gemangeld tussen de onderwijsprak­tijk, de onderwijswetenschappen en de onderwijspolitiek spreekt wat dit betreft boekdelen. 

Het is de hoogste tijd om het faillissement van ons onderwijssys­teem te erkennen. Dat is nodig om een goede doorstart mogelijk te maken. Daar is wel een visie voor nodig op onderwijs, als ook een visie op kennis, macht en beleid. Dat zal dan vooral een visie op onze menselijkheid moeten zijn. Dat is de echte ambitie van mijn pleidooi voor ander onderwijs.