Relaties

Het Bildung Platform Nijmegen organiseert vijf try-outs waarin relaties centraal staan – relaties tussen jou en de wereld, jou en anderen en jou en jezelf. Relaties zijn voor mensen cruciaal en ik meen dat je dat kunt zien aan het feit dat wij ons leven (zelfstandig naamwoord) leven (werkwoord). Daardoor maken wij mee wat gebeurt.

Mensen leven hun leven.

Dat je in zo’n klein zinnetje twee keer hetzelfde woord tegenkomt, één keer als werkwoord en één keer als zelfstandig naamwoord, vind ik interessant. En het zegt veel over ons bestaan. Hier is nog zo’n klein zinnetje:

Wij maken mee wat er in ons leven gebeurt.

Wat een prachtig werkwoord: meemaken. Dat doen wij in ons leven letterlijk: meemaken – meemaken wat er gebeurt. Onze actieve inbreng doet er toe. Maar let ook op dat kleine woordje “mee”. We doen het niet alleen. Anderen doen mee. En de wereld doet mee. Dat maakt ons leven (zelfstandig naamwoord) tot wat het voor ons is: iets dat wij leven (werkwoord).

Die koppeling tussen leven als werkwoord en leven als zelfstandig naamwoord vormt het hart van wat ik Bildung noem: al levend geven wij ons leven een bepaalde vorm. Welke vorm dat wordt – of zou kunnen, moeten, mogen of willen worden – is niet alleen in onze eigen hand. Dat heeft juist te maken met het gegeven dat wij in ons leven door en door betrokken zijn op anderen en aangewezen zijn op onze natuurlijke en sociale omgeving.

Vandaar dat het Bildung Platform Nijmegen (waar ik bij betrokken ben) als doelstelling heeft om een ruimte te creëren waar studenten mbo, hbo en wo (en aanverwanten) met elkaar kunnen oefenen in het verder ontwikkelen van een verantwoordelijke relatie met zichzelf, elkaar en de samenleving. Oefenen in het ontwikkelen van relaties, daar gaat het in ons leven om, relaties met de wereld, met elkaar en met onszelf. En daar gaat het bij Bildung om.

Het Nijmeegse platform gaat vanaf deze week actief aan die ruimte voor onze relaties bouwen. We beginnen op donderdag 8 november met een sprankelend betoog van Eugène Sutorius (actief in De Bildung Academie Amsterdam) over retorica. Want taalvaardigheid en welsprekendheid heb je nodig om jouw leven als mens vorm te geven. Wij zijn immers pratende dieren. Wij gebruiken taal om elkaar in het hart te raken, om elkaar aan te spreken, om verantwoordelijkheid te nemen. Wij vatten taal daarbij op als iets heel breeds, iets dat ook onze lichaamstaal omvat, en ook onze beeldtaal.

Na deze kick-off komen dan vier try-outs waarin we met elkaar op creatieve wijze de voor ons kenmerkende relaties gaan onderzoeken: met de wereld (29 november), met elkaar (6 december), met onszelf (10 januari) en met de misverstanden die tussen ons in kunnen blijven hangen (17 januari).

Zie de website van het platform.

Voel je uitgenodigd. Voel je welkom. Kom het meemaken!