Ver-antwoord-elijkheid

De Veerstichting, die staat voor de ontmoeting tussen verschillende generaties, nodigde mij uit om op hun 41ste jaarlijkse symposium een voordracht te verzorgen over verantwoordelijkheid. Corona kwam echter tussenbeide en het bestuur had al haar improvisatietalent nodig om de traditie van de stichting voort te zetten in een wereld op afstand.

Dat is goed gelukt in de vorm van een online evenement “Veertueel verbonden“. In plaats van een lezing werd ik in een studio te Amsterdam geïnterviewd door Marcel Bamberg. Dat gesprek ging onder andere over waarom het terecht is dat “antwoord” de kern is van het woord “verantwoordelijkheid”. Verder spraken wij over improvisatietalent en de wederzijdse afhankelijkheid die de keerzijde is van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons wel en wee hier op aarde.