11 april 2023: Studying brains

Een aantal studenten van mij hebben alweer jaren geleden een discussiegroep opgericht, Radboud Theoretical Psychology. In het begin kwam ik er wel eens, maar al een aantal jaren nauwelijks. Maar de groep floreert, en bestaat hoofdzakelijk uit deelnemers die de Research Master van het Behavioural Science Institute volgen of gevolgd hebben.

Ze hebben mij gevraagd om een artikel te komen bespreken dat ik samen met Freek Oude Maatman heb geschreven, expres ambigu getiteld “Studying brains”. Ambigu, omdat het zowel over de activiteit gaat van het bestuderen van hersenen – iets wat hersenwetenschappers doen – als over de eigenschap die kenmerkend is voor hersenen, namelijk dat ze studeren. Dat kunnen ze alleen doordat hersenen dynamisch verbonden zijn met het hele lichaam dat als organisme weer dynamisch verbonden is met de hele omgeving. In het artikel bepleiten we dat de neurowetenschap nog steeds veel te veel last heeft van Cartesiaanse vooronderstellingen en dat een wending naar neuropragmatism daarom hard nodig is.

Het artikel is overigens nog under review, dus nog niet beschikbaar.