12 juli 2024: HUMAN – NATURE RELATIONS

Nog één keer voor de vakantie een voordracht, en ook nog eens een bijzondere. Nicole Beutler Projects realiseert voorstellingen en initiatieven van choreografisch theaterkunstenaar en artistiek leider Nicole Beutler. Zij maken interdisciplinaire, beeldende voorstellingen voor grote en kleine podia in binnen- en buitenland. Jaarlijks organiseren zij een zomeracademie en in het licht van hun werk rond het thema ‘Rituals of Transformation, towards a new humanity’ hebben ze mij gevraagd een inleiding te verzorgen over mens-natuur relaties, waarbij ze met name benieuwd zijn naar mijn voorstel om als debutant op aarde te gaan leven.

In mijn boek “En nu?” pleit ik – aldus de beschrijving van de zomeracademie We Live Here: On Balance – voor filosofische betrokkenheid als katalysator voor verandering. Ik spoor mijn lezers aan om hun perspectieven te heroverwegen en betere vragen te stellen om de grote uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Ik benadruk de kracht van woorden als daden en nodigt lezers uit om actief deel te nemen aan filosofische discussies—luisterend, sprekend en samen evoluerend.

Mijn werk strekt zich uit buiten de academische wereld; ik heb uitgebreid geschreven over autonomie, persoonlijke identiteit, liefde en praktische rationaliteit, met als doel een breder publiek te bereiken met mijn inzichten. Mijn benadering combineert onderwijs, filosofie en humor, wat een kritische evaluatie aanmoedigt van alledaagse aannames die verscholen liggen in taal.

Waarvan akte.