12 mei 2023: Pak je (educatieve) ruimte!

Anna-Paulien Smits begeleidt een leernetwerk voor schoolleiders. Dat zijn doorgaans fijne gezelschappen om mee in gesprek te zijn, omdat er een prettige, nieuwsgierige en reflectieve sfeer hangt. De onderzoekende houding domineert: iedereen wil van iedereen leren. Ik ook.

Ik stel het dan ook op prijs dat ik uitgenodigd ben om met dit leernetwerk in gesprek te gaan. Ik zal het hebben over de polarisatie in de huidige onderwijswereld en hoe we daar uit kunnen komen. Daarvoor zullen we terug moeten gaan naar de bedoeling en onderzoeken hoe we voor een gezonde educatieve ruimte zouden kunnen zorgen. Dat is een ruimte waarin de modale werkwoorden ‘moeten’, ‘willen’ en ‘kunnen’ op een goede manier geïntegreerd passen bij wat in een educatieve ruimte gebeurt: oefenen, ontwikkelen, leren.

Dat vraagt van de betrokkenen – alle betrokkenen, van schoolleider tot leerling en ouder – een zekere vaardigheid in het gastvrij omgaan met de beschikbare ruimte. Over hoe je dat doet, wil ik graag in gesprek.