10 mei 2023: Verwarrings’natrap’

Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek organiseert jaarlijks een strategische ‘Zeedag’ voor de aangesloten besturen, de raad van toezicht en de ondersteuningsplanraad. De organisatie vroeg mij of ik de aftrap van die dag zou willen verzorgen met een prikkelende verwarringsvoordracht. Helaas laat mijn agenda dat niet toe, maar wij kwamen overeen dat ik dan voor een ‘natrap’ zou zorgen.

Ik zal het niet zo lelijk laten voelen als het klinkt, maar ja, ik laat mensen wel graag in verwarring achter. Ik zal tijdens de natrap met de aanwezigen verkennen wat er in de samenwerkende scholen zou gebeuren als (1) niet het reguliere maar het speciaal onderwijs de norm zou zijn, en als (2) de ondersteuning niet professioneel maar menselijk zou zijn. Dat zijn twee ‘maars’ waarover je liever niet in termen van ‘of-of’ nadenkt, maar ik zal dat toch doen, om te onderzoeken wat er dan met onze vooronderstellingen gebeurt.