12 november: Ons leven leren leven

Radboud Reflects organiseert in het kader van het tweehonderdste geboortejaar van F.C. Donders een avond over de lerende mens. Harold Bekkering en ik houden allebei een lezing en gaan daarna met elkaar in gesprek. Dat gesprek zal ongetwijfeld gaan over de rol die ons huidige onderwijsbestel speelt in het vervormen van het leervermogen en het leerplezier van onze jongeren. Daarover zijn Harold en ik het hartgrondig eens. Maar onze uitgangspunten zijn heel verschillend en dat zal dit tot een boeiend en spannend gesprek maken.

Ik zal het in mijn voordracht vooral hebben over wat het betekent om ons leven te leren leven, dat wil zeggen om een actief betrokken te zijn bij de vorm die ons leven krijgt. Die actieve betrokkenheid wordt ernstig gehinderd, zo zal ik betogen, doordat wij in het onderwijs ‘kennen’ en ‘kunnen’ drastisch uit elkaar hebben getrokken.