31 oktober: Jezelf worden of een diploma halen?

De ECHA-opleiding van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen heeft mij gevraagd om een voordracht te houden op hun jaarlijkse terugkomdag. Ik zal het gaan hebben over de manier waarop ons onderwijsbestel jongeren vervreemdt van hun verlangen hun eigen leven te leven. Het maakt hen namelijk wijs dat zij hun identiteit zullen moeten ontlenen aan hun diploma en dat jezelf worden daarom neerkomt op het leren kiezen van de juiste opleiding. Maar hoe kunnen we dan wel over dat verlangen jezelf te worden nadenken?

Deze voordracht is gebaseerd op het vierde hoofdstuk van mijn aanstaande boek Gevormd of vervormd. Een pleidooi voor ander onderwijs.