13 februari: Jezelf worden in het onderwijs?

NVS-NVL is de vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo. Zij organiseren één keer per jaar een groot congres, dit jaar onder de titel Wie wil jij zijn in de wereld van morgen? Zij hebben mij uitgenodigd om de keynote te verzorgen. Tevens zal ik daarna nog een workshop verzorgen voor deelnemers die nog langer door willen praten over de rol van studiekeuzeadviseurs in het nieuwe onderwijsbestel dat ik in Nederland graag gerealiseerd zou zien.

Jongeren hebben het niet gemakkelijk, vandaag de dag. De kaders waarbinnen zij zichzelf moeten leren kennen worden steeds krapper. Het lijkt erop dat zij zich niet veel misstappen meer kunnen veroorloven. De studiefinanciering dwingt hen snel de juiste weg te vinden naar het diploma dat het beste bij hen past. Maar hoe kunnen jongeren dat doen, als zij vooral ook veel tijd nodig hebben om autonome en authentieke keuzes te leren maken? En hoe kunnen decanen en andere studiekeuzeadviseurs hen daarin bijstaan? Op die vragen zal in deze voordracht een onverwachts en tegendraads antwoord gegeven worden.