13 februari: Van controle naar vertrouwen

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Zij hebben op 31 oktober 2019 een manifest opgesteld waarvan het eerste punt als volgt luidt:

Onderwijsbestuurders werken expliciet vanuit vertrouwen. Wij accepteren onze kwetsbaarheid doordat wij kinderen/jongeren en collega’s ontwikkelruimte toevertrouwen.

“Wij beloven daarom dat:
– we de ander ruimte én ondersteuning geven om de opgave die hen is toevertrouwd naar eigen professioneel inzicht te vervullen;
– we elkaar de moed geven om ons ongemak uit te spreken, onze kwetsbaarheid te tonen en vertrouwen te hebben.”

Ik was bij de totstandkoming van deze formulering betrokken en het is nu tijd om een volgende stap te zetten: hoe gaan wie dat waarmaken? Ik blijf graag betrokken en werk van harte mee met deze enthousiaste en vooruitstrevende bestuurders. Zij realiseren zich dondersgoed dat de echte uitdaging is om deze nieuwe manier van besturen van onderaf in het onderwijs te laten bloeien.