13 maart 2024: Omwille van de educatieve ruimte

De Nieuwe Meso, vakblad over onderwijs en leiderschap, viert het tienjarig bestaan mwet een jubileumcongres onder de titel Vraagt onderwijs nieuw leiderschap? Ik mag een van de keynotes verzorgen, en tot mijn grote plezier worden de andere twee verzorgd door Sjef Drummen en Claire Boonstra. Dat roept herinneringen op aan een weekendcursus die wij in 2021 met zijn drieën hebben georganiseerd bij de ISVW.

In december 2023 verscheen een jubileumnummer van De Nieuwe Meso waarin een artikel van mij is opgenomen: Omwille van de educatieve ruimte.

In dat artikel betoog ik dat ons huidige onderwijs gebukt gaat onder drie ondeugdelijke visies op cognitie, leren en bestuur en beleid. Daar zet ik drie andere visies tegenover die meer recht doen aan het onderwijs als hoeder van een fundamenteel antropologisch gegeven: dat wij meer educatieve ruimte nodig hebben om voor onze toekomstige generaties te kunnen zorgen. In mijn keynote zal ik op de deze drie thema’s ingaan.