23 september: “Als het geen hersenziekten zijn, wat zijn psychische stoornissen dan wel…?”

De opleiding tot klinisch psycholoog van Rino Zuid wil het blok Diagnostiek graag beginnen met een kritisch verhaal van mij over wat psychische stoornissen zouden kunnen zijn?

De hoofdopleiders kennen mijn verhaal: psychische stoornissen zijn relaties (1) tussen jou en mij, (2) tussen ons en het script, (3) tussen nu en later, en (4) tussen interpretaties.

Hoe zich dat verhoudt tot de DSM en RDoC zal de post-academische studenten nog wel wat te denken geven.