17 januari: Ik & social media

Het Bildung Platform Nijmegen is een studenteninitiatief dat ruimte biedt aan mensen van iedere achtergrond (mbo, hbo, wo) om met elkaar te oefenen in het verder ontwikkelen als mens en medemens, in een verantwoordelijke relatie met zichzelf, elkaar en de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Het platform zet zich op dit moment op de kaart met een kick-off en een viertal try-outs. Ik mag de laatste try-out verzorgen. 

Zoals iedere try-out wordt ook deze een gevarieerde happening, waarin vooral ook de aanwezigen met elkaar in gesprek en aan het werk zullen zijn. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar wil je van harte uitnodigen, vooral als je in Nijmegen e.o. studeert. 

Social media is een integraal onderdeel van ons leven geworden. Wij verbinden ons tegenwoordig vooral ook op een digitale manier met onszelf, elkaar en de wereld. Wat betekent dat voor ons leven? Staan die sociale media in de weg? Hebben ze zichzelf tussen ons in gedrongen als een obstakel of juist als een brug? Zijn ze een risico of een kans? En zijn ze wel zo nieuw en anders dan de media waarmee wij het al sinds de prehistorie doen: muurschilderingen, kleitabletten, perkamentrollen, brieven, boeken, kranten?