31 januari: Bildung in het universitair onderwijs

Tijdens de jaarlijkse Onderwijsdag van de Radboud Universiteit mag ik een masterclass verzorgen. 

Ik wil het tijdens die masterclass met docenten hebben over de manier waarop de persoon die zij zijn prominent aanwezig kan zijn in de alledaagse praktijk van hun onderwijs, of dat nu in de meester-gezel relatie is met masterstudenten en promovendi, of tijdens colleges voor eerstejaars. Ook wil ik in gesprek over de rol die zij als docent tussen hun collega’s spelen. 

Ik wil het ook graag met die docenten hebben over wat volgens mij een groot probleem is in het huidige universitaire onderwijs: studenten hebben in het voortgezet onderwijs nauwelijks aan Bildung gedaan en hebben voor ze aan hun studie beginnen nauwelijks de kans gehad om werkervaring op te doen. Uiteraard zal ik het daarbij hebben over mijn boek Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs dat de dag na deze masterclass zal verschijnen.