18 november 2022: De reis naar de ‘pedagogische identiteit’

Fontys Hogeschool Pedagogiek blijft haar eigen opleiding doorontwikkelen. Daartoe organiseren ze een tweedaagse waarin het docententeam met name metelkaar in gesprek wil om de opleiding wendbaar te maken. Tijdens die tweedaagse zal er ook een rondetafelgesprek plaatsvinden met wat de opleiding ‘experten’ noem. Naast Hester IJsseling en Hans van Crombrugge ben ik er daar één van.

Het gesprek zal over drie vragen gaan:

  • Wat is de pedagogische kern?
  • Wat zijn relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor kinderen, jongeren en opvoeders in deze tijd?
  • Wat betekent dat voor de pedagoog (of pedagogische opdracht) in deze tijd?

Voor mij zal de focus vooral liggen op het besef dat de nieuwe generatie op een fundamenteel andere manier zal moeten leren leven dan de oude generatie. Dat was ook voor Socrates, al bijna 2500 jaar geleden, de grootste uitdaging en dat is het nu, voor ons, levend in het Antropoceen, weer opnieuw.