19 maart 2020: Onderwijs voor de toekomst

De Vrije Ruimte in Den Haag is een locatie waar democratisch onderwijs wordt verzorgd voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Zij organiseren een mini-symposium over het onderwijs voor de toekomst waarvoor ze mij hebben uitgenodigd om iets te vertellen over mijn pleidooi voor ander onderwijs waarover ik in Gevormd of vervormd? geschreven heb.

Er zijn ongetwijfeld veel overeenkomsten, maar misschien zijn er ook wel verschillen van mening. Die zullen dan, vermoed ik, te maken hebben met de inhoud, vorm en betekenis van de zogenaamde sociocratische besluitvorming. We gaan het zien.