Je leven lang leren (maar natuurlijk niet op school)

Na mijn keynote op het Congres Gepersonaliseerd Leven had ik nog een aardig gesprek over een leven lang leren.
Ons denken over onderwijs deugt niet. We besteden te weinig aandacht aan de woorden die we gebruiken om het onderwijs te beschrijven. Woorden geven begrip, maar ook onbegrip. In deze podcast bespreek ik de onterechte suggestie dat er een tweedeling bestaat tussen leren en leven. De aanname dat je eerst jarenlang moet leren voor je kunt meedoen aan het maatschappelijk leven doet inmiddels meer kwaad dan goed. Het onderwijs vorm niet: het vervormt.