21 oktober 2022: Overeenkomsten vinden en verschil maken. Of andersom?

De Radboud Docenten Academie organiseert een themadag over (On)gelijke kansen in het onderwijs. Een belangrijk maar verward en verwarrend thema, waarover ik graag mee kom praten.

Ik wil in mijn lezing aandacht besteden aan de problematiek van de gelijke monniken en de gelijke kappen. Want gelijkheid draait om overeenkomsten en verschillen. Maar welke doen ertoe?

Sinds de Franse revolutie is gelijkheid een van onze kernwaarden. Maar wij begrijpen haar slecht. Het gelijkheidsideaal roept ons op om onbelangrijke verschillen te negeren en belangrijke overeenkomsten te benadrukken. Maar hoe doe je dat? Niet met meetinstrumenten, zo zal ik betogen. Niet met toetsen. Niet met leerlingvolgsystemen. Maar hoe dan wel? Dat hangt af van wat we belangrijk vinden. Of belangrijk maken. En dat is vooral een kwestie van anders leren kijken, namelijk op een belangeloze manier. Dat kunnen we allemaal leren, gewoon op straat, in de klas, in de vergaderzaal, in de lerarenkamer. Overal.