30 september 2022: Reisadviesschaamte

Het verrassende, uitdagende en eervolle van een functie als filosoof is dat je soms op de meest onverwachte plekken mag komen om je licht te laten schijnen op zaken waarover je nog nooit systematisch hebt nagedacht. De kunst is dan om het abstracte in het concrete te zien en te laten zien.

Of dat werkt, gaan we zien op 30 september 2022, omdat Health Education die dag een lustrumcongres organiseert over reizigersgeneeskunde, en zij hebben gedacht dat het interessant en de moeite waard zou kunnen zijn als ik iets kom vertellen over ‘reisadviesschaamte‘.

Wie had dat kunnen verzinnen? Maar ja…, “je bent nodig”, is de slogan van mijn universiteit; in het Engels “you have a part to play”. Wat betekent dit voor de reizigersadviseur? Welke rol speelt die? En in welk toneelstuk? Wie over deze vragen nadenkt, zal al gauw merken dat hier sprake is van een integriteitsvraagstuk. In de lezing zal dat vraagstuk geanalyseerd worden met behulp van het dramaturgisch model van menselijk handelen. Daarbij zullen de begrippen ‘rolconflict’ en ‘rolafstand’ centraal staan en zal de slagkracht verkend worden van contextuele sensitiviteit, van het overkoepelende perspectief en van het menselijk zelfbegrip.

Ik kijk er naar uit.